Werkgevers
0

Trend Zorg Veldhoven B.V.

Terug naar alle resultaten

Trend Zorg Veldhoven B.V.

VALKENSWAARD, Kerkhofstraat 21Unit 14

www.trendzorg.nl

Trend Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten: Betrouwbaar, betrokken en transparant.

Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.*
Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.
Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Trend Zorg Veldhoven vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteund hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Doel
Het doel van onze begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Ons motto daarbij is “gewoon waar kan en speciaal waar nodig”. Deze aanpak komt dan ook tot uiting in de manier van begeleiden en de communicatie met onze cliënten en andere (externe) belanghebbenden.

Visie
Trend Zorg voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

Cliënten willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
Cliënten worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;
Cliënten willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverlenen die zich open en gelijkwaardig opstellen. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Trend Zorg Veldhoven voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg. Hierdoor komt zij tegemoet aan de wensen van de cliënten. Trend Zorg Veldhoven streeft naar schaalvergroting binnen de regio’s: Veldhoven, Eindhoven, Helmond en Bakel. Trend Zorg Veldhoven waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de cliënten centraal blijven staan.
Daarnaast ondersteunt Trend Zorg Veldhoven in het contact met de doorverwijzer/ opdrachtgever en Trend Zorg Veldhoven streeft er dan ook naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers.

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img