Werkgevers
0

Kameraet

Bladel, Troprijt 7

www.kameraet.nl

Kameraet is een zorginitiatief voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt aan de Troprijt 7 in Bladel, opgericht door Bas Brekelmans en Sanne Pheninckx. Sinds 1 mei 2022 biedt Kameraet 24-uurs zorg aan 10 vaste bewoners. Daarnaast is er ook een ruim en gevarieerd aanbod voor dagbesteding aan eigen bewoners en externe deelnemers.

Een fantastisch team van medewerkers en vrijwilligers zet zich met hart en ziel in voor de bewoners en de deelnemers van de dagbesteding. Dit doen zij door een fijne, veilige en inspirerende woon- en werkomgeving te creëren waarin bewoners en deelnemers helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn.

"Passende zorg voor een kwetsbare doelgroep binnen een kleinschalige woon- en werkomgeving” is waar wij naar streven. Kameraet is tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat elk individu recht heeft op een fijn en veilig (t)huis. De behoeften van de bewoner staan op de eerste plaats, waarbij vanuit een professionele en individuele betrokkenheid een gelijkwaardige relatie wordt opgebouwd.

Wij staan voor zorgverlening op maat, waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is. Kameraet is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit in het verleden (herhaaldelijk) niet is gelukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven voor personen met een beperking. Onze ambitie is om een positief toekomstperspectief te creëren voor onze bewoners door te voorzien in een veilige woon-, werk- en/of leeromgeving en hen regie te geven over hun eigen leven.

Kameraet streeft naar een begeleidingsvorm waarbij de nadruk ligt op het ervaren van het ‘normale leven’ en menselijke behoeften. Vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie wordt een zinvolle invulling aan het dagelijks leven gegeven waarbij wordt gefocust op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit alles wordt gerealiseerd vanuit een stimulerende woon- en werkomgeving door één nauw betrokken begeleidingsteam van ervaren professionals.

en vind deze altijd makkelijk terug Naar bewaarde werkgevers

chatbot-img