Een werkplek voor iedereen: De voordelen van een inclusieve en diverse werkomgeving

Tayfun van Zantvoort

Tayfun van Zantvoort

Geplaatst op

6 min minuten lezen
Diversiteit aan werknemers op de werkvloer

Inclusiviteit en diversiteit zijn termen die de laatste jaren veel aandacht krijgen in Nederland, met name op de werkvloer. Volgens het CBS werkt ongeveer 14% van de Nederlandse beroepsbevolking in een omgeving met een relatief lage culturele diversiteit. Maar welke voordelen brengt een inclusieve en diverse werkomgeving met zich mee voor werkgevers en werknemers? En wat houden deze termen nu precies in?

 

Wat zijn inclusiviteit en diversiteit?

Je hoort deze termen steeds meer, maar wat betekenen ze nu eigenlijk precies? Inclusiviteit gaat over het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, leeftijd, gender, seksualiteit, geloof of andere factoren die ons uniek maken. Diversiteit gaat over het aannemen van medewerkers met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. 
 

Werken met verschillende perspectieven

Het streven naar diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer is van steeds groter belang. Een onderzoek van Deloitte laat zien dat organisaties die werken aan diversiteit en inclusie, 80% betere bedrijfsprestaties behalen en beter in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden. Teams die diversiteit omarmen en een inclusieve werkomgeving hanteren creëren meer, zijn productiever, creatiever en innovatiever. Een divers team brengt immers verschillende perspectieven en ideeën met zich mee, waardoor er meer verschillende oplossingen bedacht kunnen worden en de besluitvorming beter is. Daarnaast voelen medewerkers zich gelukkiger en meer betrokken bij het bedrijf als zij zichzelf kunnen zijn en hun eigen identiteit kunnen uitdragen op de werkvloer. Dit leidt tot minder verzuim en een hogere retentie van personeel.

 
"Teams die diversiteit omarmen en een inclusieve werkomgeving hanteren, creëren meer, zijn productiever, creatiever en innovatiever."

Uurloon diversiteit

Een stukje bewustwording: uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat werknemers met een migratieachtergrond in Nederland een lager uurloon hebben dan werknemers zonder migratieachtergrond, zelfs als ze dezelfde opleiding en werkervaring hebben. Over het algemeen is er ook nog steeds sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. In Nederland is het loonverschil tussen mannen en vrouwen gemiddeld 14,1%. In de Verenigde Staten verdienen vrouwen gemiddeld 82 cent voor elke dollar die mannen verdienen. Getallen die we in een inclusieve en diverse arbeidsmarkt graag gelijkgetrokken zien worden.

 

"In Nederland is het loonverschil tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie gemiddeld 14,1%."

Een veilige werkomgeving

Naast het monitoren van diversiteit en inclusiviteit is het ook belangrijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen uitspreken als ze te maken hebben met discriminatie of ongelijkheid. Volgens een onderzoek van het SCP voelt bijna de helft (48%) van de werknemers in Nederland zich wel eens gediscrimineerd op het werk. Het is belangrijk om deze problemen serieus te nemen en te zorgen voor een duidelijk beleid dat discriminatie en ongelijkheid op de werkvloer aanpakt.

Diversiteit en employer branding

Employer branding is een belangrijk onderdeel van de HR-strategie van veel organisaties. Het gaat hierbij om het creëren van een aantrekkelijk imago voor potentiële werknemers, waarbij de nadruk ligt op het aantrekken en behouden van talent. Door diversiteit in achtergrond, leeftijd, gender, seksualiteit, geloof of andere factoren te tonen op de werkvloer kan een organisatie zichzelf profileren als een inclusieve werkgever die openstaat voor verschillende perspectieven en achtergronden. Inclusiviteit kan dus bijdragen aan het aantrekken van diverse talenten, wat op zijn beurt weer kan zorgen voor een hoger aantal kwalitatieve sollicitaties. 
 
"Inclusiviteit kan bijdragen aan het aantrekken van diverse talenten. Wat op zijn beurt weer kan zorgen voor een hoger aantal kwalitatieve sollicitaties"Ga als werkgever aan de slag met diversiteit en inclusiviteit

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven kunnen werken aan diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Ten eerste begint het al bij het aannemen van medewerkers. Zorg ervoor dat vacatures op een diverse manier worden verspreid en dat er geen vooroordelen meespelen bij de selectieprocedure. Zorg voor diversiteit in de sollicitatiecommissie, zodat verschillende perspectieven en gelijkheid worden meegenomen in de selectieprocedure. Door het aannemen van medewerkers met verschillende achtergronden, het creëren van een inclusieve cultuur en het monitoren van diversiteit en inclusiviteit, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat medewerkers zich thuis voelen op de werkvloer en dat het bedrijf beter presteert.

Laat voor je employer branding ook aan de buitenwereld zien dat je een diversiteit aan werknemers hebt. Een onderdeel hiervan kan zijn het vullen van je Werken in de Regio bedrijfspagina. Upload échte foto's van een diversiteit aan mensen in het werk en omschrijf waar je voor staat. Zo kunnen werkzoekenden zich identificeren met het bedrijf en een goed gevoel erbij krijgen. Je zal zien dat je zo de juiste werknemers kan aantrekken en behouden.
 

waardevol werk infographic
Download hier bovenstaande infographic

 

Tot slot

Wij van Werken in de Regio zouden willen stellen dat ongelijkheid niet meer van deze tijd is en doen dan ook op deze manier een oproep om meer open te staan voor een diversiteit aan werknemers en gelijkheid op de werkvloer. 

Heb je al een inclusieve en/of diverse werkomgeving en wil je jouw bedrijf op de best mogelijke manier laten zien aan werkzoekenden? Vul dan snel je bedrijfspagina met mooie échte foto's en omschrijf waar je voor staat zodat werkzoekenden een goed beeld krijgen. Heb je nog geen bedrijfspagina bij Werken in de Kempen of Werken in de Peel, maak dan snel een gratis account aan en wordt zichtbaar als een aantrekkelijke werkgever in de regio. 
 
BEWERK JE BEDRIJFSPAGINA  MAAK EEN WERKGEVERS ACCOUNT AAN
 
 
 
 
Bronnen:
Deloitte. (2017). The Diversity and Inclusion Revolution: Eight Powerful Truths. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4209_Diversity-and-inclusion-revolution/DI_Diversity-and-inclusion-revolution.pdf
Sociaal en Cultureel Planbureau. (2020, 30 juni). Eerste resultaten: Ongelijke beloning van werknemers met en zonder migratieachtergrond. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/10/15/kansrijk-integratiebeleid-op-de-arbeidsmarkt/Kansrijk_integratiebeleid_def.pdf
CBS. (2021, 1 maart). Loonverschil tussen mannen en vrouwen kleiner, maar nog steeds aanwezig. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/loonverschil-tussen-mannen-en-vrouwen-kleiner-maar-nog-steeds-aanwezig
The American Association of University Women. (2022). The Gender Pay Gap. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.aauw.org/resources/research/simple-truth/
Movisie: https://www.movisie.nl/publicatie/waardevol-werken

Tayfun van Zantvoort

Geschreven door

Tayfun van Zantvoort

Creative Marketing Manager